BEMAIR Luftteknik
| Hem | English | Deutsch | Francais | Polski | Kontakt |
Lågimpulsdon

Vi leverar specialdon med hög finish och redovisade tekniska data.Luftdonen kan vara kompletta eller bestå av luftfördelningsplåtar för att på plats bygga upp ett specialdon.

Typ av specialdon

Standard typ Utifrån ett brett sortiment med standard typer kan dimensioner och material väljas för att optimalt passa till en anläggning.

Special typ I vissa fall finns behov av ett don med en helt ny form som inte finns bland standard typerna. Det kan t.ex. passa med ett ovalt don, lutande topp, pelardon etc. Vi har erfarenheten som krävs för att kunna avgöra vad som är möjligt att tillverka.

BEMAIR kan leverera luftfördelningsplåtar typ EIO/O som monteras i egen eller platsbyggd anslutningslåda. Bilder är från en samlingslokal där levererade fördelningsplåtar moterats i en platsbyggd anslutningslåda . SpeciaL designade fronter är monterade framför EIO/O.
Exempel på specialtyp. Till vänster 4-delat pelardon. Det högra är ett runt don med beröringsskydd och toppskiva av trä.
Infällnadsdon typ EW
Standard typer
Teknisk information kataloguppgifter
Infällnadsdon,dysplåtar, dolt montage
Ifällnadsdon, synligt montage
Golvdon , infällt montage
Väggdon, på vägg, hög finish
Väggdon/takdon, på vägg, pendlat i tak
Väggdon,golvdon, på vägg, fristående, stora luftflöden
Väggdon, på vägg, halvrunt
Hörndon, på vägg, kvartsrunt
Väggdon,på vägg, bågformat
Golvdon, fristående på golv, hängande på vägg,
Hygiendon, väggdon,
Pelardon typ ABC special . Dold infästning av front och täckplåt med lackerade plåtprofiler.
BEMAIR AB
I alla dontyper sker luftförderning med en inre dysplåt
BEMAIR har levererat elliptiskt formade lågimpulsdon för hörnmontage i en äldre teaterlokal. Luftdonen är konstruerade för att ge en diskret installation och kunna tillföra ren och tempererad luft dragfritt och med låg ljudnivå.

Produktionshall med väggmonterade luftdon typ ATR
Special
Standard